Picturing the bronze age (bokomtale)

Picturing the Bronze Age
Redigert av Peter Skoglund, Johan Ling og Ulf Bertilsson, 2015
Swedish Rock Art Series: Volume 3, Oxford: Oxbow Books

Bronsealderens bergkunst er tema for denne artikkelsamlingen som har sprunget ut av en workshop i Tanum i 2012. Forskningsmiljøet bak det uvurderlige Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv står bak utgivelsen. Hovedvekten ligger på bergkunst i Sverige, særlig Bohuslän hvor det finnes om lag 1500 steder med ristninger. Artiklene tar for seg tematikker som forskningshistorie, bevaring, landskapsarkeologi, religiøse uttrykk, kjønns- og maktperspektiv. Flere artikler vektlegger et komparativt perspektiv som trekker linjer mellom skandinaviske sydeuropeiske helleristninger. Jeg vil spesielt trekke frem tre artikler. Les videre